המלצות ווינר לכל סוגי הספורט

תקנון המשחק של האתר

תקנון המשחק של האתר
1. התנאים שלהלן כתובים בלשון זכר אך מכוונים לזכר ונקבה כאחד.
 
2. השימוש של כל משתמש במשחק של האתר מותנה בקבלת התנאים הכלולים בתקנון זה, ללא כל שינוי. שימוש בתכנים ייחשב להסכמה מפורשת שלך - המשתמש לכל תנאי השימוש המפורטים בתקנון, אחרת אין לך הרשאה להשתמש במשחק.
 
3. האחריות המלאה להכרת התנאים להלן והשימוש בתכנים על פי התנאים הרשומים כאן חלה על המשתמש בכל עת - המשתמש בלבד.
 
4. תנאים לקבלת הפרס:
 
4.1 המשחק מיועד לחברי הקבוצה שלנו בפייסבוק.
4.2 לכל מי שגילו מעל 18!
4.3 במידה והזוכה לא חבר בקבוצתנו בפייסבוק/גילו מתחת ל-18 - הוא לא ייחשב. 
4.4 שם המשתמש צריך להיות זהה לשם בפייסבוק - תנאי ליצירת קשר במידת זכייה.
4.5 איסור מוחלט על משתמש כפול.
 
5. מי שלא יעמוד בתנאים אלו לא זכאי לקבלת הפרס.
 
6. מערכת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את כללי המשחק.